Toetsingskader wonen

Het toetsingskader is een uitwerking van de woonvisie 2019 - 2023.

Dit is een uitwerking van de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie 2019-2023. Plannen met woningbouw  worden zorgvuldig afgewogen in de Omgevingskamer, waarin een integrale afweging van plannen plaats vindt vanuit de diverse vakdisciplines. Hiermee kunnen plannen met woningbouw objectief getoetst worden vanuit wonen. Daarnaast geeft het initiatiefnemers duidelijkheid over de haalbaarheid van een plan.

Toetsingskader wonen (pdf, 430 Kb)