Omgevingsvisie Veendam

Een aantal maanden geleden vroegen we u om mee te denken over de toekomst van Veendam. Wij hebben de ideeën en reacties gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

De ontwerp Omgevingsvisie is klaar en is voor iedereen te lezen op omgevingsvisie.veendam.nl.

Heb je opmerkingen of vragen? Op omgevingsvisie.veendam.nl staat hoe u dit aan ons kan laten weten. De ontwerp Omgevingsvisie is tot 30 oktober 2021 te bekijken. Daarna worden de zienswijzen verwerkt en wordt de Omgevingsvisie voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat is een omgevingsvisie?

Zoals elke gemeente heeft ook de gemeente Veendam een visie op waar welke functies zoals wonen of bedrijven mogelijk zijn in de gemeente. De gemeente Veendam is op dit moment bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we op langere termijn in onze omgeving willen doen. We kijken naar verschillende onderwerpen. Denk aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, wegen en cultureel erfgoed. De balans tussen deze onderwerpen moet goed zijn. Gezondheid en veiligheid staan daarbij voorop. Als gemeente maken wij samen met de inwoners en ondernemers, deze omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie