Buitenwoel Golfkop

De Golfkop is gelegen aan het begin van de Golflaan nabij de kruising met de Buitenwoellaan. Op dit moment is de locatie nog in gebruik als paardenweide. Er zijn plannen in voorbereiding om op deze locatie woningbouw te realiseren.

Dit is en impressie van de eerste ontwerpschets met een indicatieve verkaveling. Het definitieve ontwerp zal samen met de definitieve verkaveling naar verwachting begin 2022 op deze website worden bekend gemaakt.

Impressie Golfkop

Het plan zal bestaan uit projectmatige bouw. Dit in een ruime setting en in de vorm van hoofdzakelijk geschakelde en vrijstaande woningen in de koopsector. Ook levensloopbestendige woningen behoren hier tot de mogelijkheden. Een deel van deze kavels worden ontsloten via de bestaande Mondriaanlaan. De overige kavels zijn met de voorzijde gericht naar het water en worden ontsloten via een nieuw te realiseren woonstraat. De zogenaamde Pieter de Hoochkade.

Mocht u interesse hebben een woning op de Golfkop dan kunt u uw wensen (geheel vrijblijvend) kenbaar maken door u te laten inschrijven. Dit kan binnenkort via een link op deze pagina.

We hopen in het voorjaar van 2022 te starten met de verkoop van de projectwoningen waarna er in het najaar van 2022 gebouwd kan worden.

Impressie Golfkop ander aanzicht