Bestemmingsplannen en omgevingsbeleid

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bestemmingsplan

  Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden.

 • Actuele bestemmingsplannen

  Overzicht van geldende bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die in procedure zijn.

 • Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

  pdf, 7MB

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Veendam en Pekela.

 • Omgevingsvisie Veendam

  Een aantal maanden geleden vroegen we u om mee te denken over de toekomst van Veendam. Wij hebben de ideeën en reacties gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie.