Bouwen en verbouwen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen. Of omdat het om een monument gaat. Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Ook is het belangrijk dat u controleert of uw plannen binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. En als uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen, of u misschien toch toestemming zou kunnen krijgen.

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud aan uw woning of voor een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Of verkoopt u het huis? Dan hoeft de nieuwe eigenaar geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
 • U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.
 • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken (6 maanden) duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

 • Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via Omgevingsloket online.
 • Kijk ook of uw plannen binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen. Dit controleert u via Ruimtelijkeplannen.nl

U kunt over uw plannen ook vragen stellen. Dat kan op verschillende manieren:

Vraag stellen via digitaal formulier

Stuur een mail naar info@veendam.nl

Maak een afspraak met een medewerker

Is uw bouwplan in strijd met het bestemmingsplan? En wilt u een uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders of uw plan toch mogelijk is? Dien dan een aanvraag in via Omgevingsloket online

Zorg in dat geval dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
 • een plattegrond van het gebouw

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit doet u bij de gemeente zelf. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of vraagt u zich af of u er wel 1 zou kunnen krijgen? Maak een afspraak voor vooroverleg. Tijdens het vooroverleg laat u uw plan zien aan iemand van de gemeente. We kijken naar uw plannen en of de plannen binnen het bestemmingsplan passen.

  U kunt ook een conceptaanvraag indienen. Wij controleren dan of uw plannen aan de wettelijke regels voldoen. U krijgt van ons schriftelijke bericht of uw plannen haalbaar zijn en of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook hoort u of uw plannen aangepast moeten worden. Voor een conceptaanvraag moet u wel betalen. Het bedrag hangt af van het soort aanvraag. U kunt daarna aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning beginnen. Doet u dit na een vooroverleg? Dan krijgt u 20% korting. Vraagt u een omgevingsvergunning aan binnen 1 jaar na de conceptaanvraag? Dan krijgt u de kosten van de conceptaanvraag als korting op de omgevingsvergunning. 

  Een conceptaanvraag vraagt u aan via het Omgevingsloket. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Over hoe het nu is en hoe het gaat worden. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving.

  Er zijn geen regels over hoe snel we moeten reageren. Wel zijn er kosten.

  Lees verder