Sorghvlietlaan

Vernieuwing Sorghvlietlaan

De Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de aansluiting met de R. H. van Deestweg in Veendam krijgt een nieuw gezicht. Er worden diverse aanpassingen gedaan aan de weg en er wordt een ovonde - een ovale rotonde aangelegd. Op deze manier wordt deze kant van het centrum in bereikbaarheid en kwaliteit verbeterd en er wordt gewerkt aan een betere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Ovonde

Bij de entree naar het centrum komt een ovale rotonde, of wel een ovonde, die de verbinding herstelt tussen het Westerdiep, de Kerkstraat en de Langeleegte. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, verbeterde oversteekbaarheid, en daarmee veiligheid van het fietsverkeer.

Beplanting

De Sorghvlietlaan en het aanliggende gebied wordt aanpakt. Tussen het Aquaplein en de aansluiting met de R.H. van Deestweg wordt het profiel hersteld met fraaie beplanting en nieuwe bomen. 

Bebouwing en parkeren

Op de oude Meertenslocatie wordt inmiddels gebouwd aan de Vestepoort, een fraai nieuw appartementencomplex. Ook op het Arrivaterrein wordt ruimte gemaakt voor nieuwe bebouwing. Verder wordt hier de parkeercapaciteit voor het centrum en Tropiqua uitgebreid waarbij bijzondere aandacht is voor een goede en veilige oversteekbaarheid van de Sorghvlietlaan.

Fietsverbinding

Er komt een fietsverbinding waardoor het indoorsportcentrum beter bereikbaar wordt vanuit het noorden. De fietsroute aan de noordzijde van de Sorghvlietlaan, ter hoogte van het voormalige busstation wordt hersteld. Deze sluit aan op het vrij liggende fietspad aan de Korte Leegte welke in de 2e helft van dit jaar gerealiseerd wordt. Hiermee wordt een veilige route gecreëerd voor schoolgaande jeugd (LSP).

Brandweer

De brandweerkazerne krijgt een directe ontsluiting op de Sorghvlietlaan.

Planning

Er wordt eerst een sanering uitgevoerd op de plaats van het voormalige terrein van het busstation. Deze wordt naar verwachting voor de bouwvak 2022 afgerond. De herinrichtingswerkzaamheden starten vermoedelijk na de zomer zijn.

Informatie

Zodra de planning concreet is, wordt de planning gepubliceerd op deze pagina. Omwonenden en andere direct belanghebbenden worden persoonlijk geïnformeerd.

Sorghvlietlaan impressie