Geef uw mening: vul de enquête in

Geef uw mening over het centrum van Veendam!

Verderkijkers gezocht!

Het centrum van Veendam is van en voor alle inwoners van de gemeente Veendam en bezoekers van de gemeente. Velen van u komen er regelmatig. Vandaar dat we inwoners en bezoekers van het centrum van buiten Veendam, vragen om met ons mee te denken over de centrumvisie. Daarom is het tot half september 2022 mogelijk om via een enquête aan te geven hoe u nu denkt over het centrum. Wat vindt u sterke punten? Wat mist u? Wat zijn verbeterpunten? 

De uitkomsten van deze enquête, vormen samen met de input van de ondernemers, vastgoed partijen en centrumbewoners, het uitgangspunt voor de uitwerking van de centrumvisie.

Aarzel dus niet en vul de enquête in. Het duurt maar minuutjes!