Mobiliteitsplan Veendam

Mobiliteitsplan Veendam

  • Mobiliteitsplan Veendam 2022 - 2030

    Op 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad het ‘Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030’ vastgesteld. In dit plan is het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren tot 2030 vastgelegd. Denk daarbij aan onderwerpen als wegenstructuur, parkeerplaatsen, fietsnetwerk en openbaar vervoer.

  • Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030

    pdf, 8MB

    De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan opgesteld. Een aantal maanden geleden vroegen we inwoners en ondernemers om hierover mee te praten en denken. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan 2022- 2030 is op 7 februari 2022 vastgesteld.