Woonvisie Veendam 2023 - 2026

Woonvisie Veendam

De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het wonen in de gemeente Veendam. Met de inbreng van bewoners en diverse partijen zoals vastgoedeigenaren, woningcorporaties en zorginstellingen, stellen we een actuele woonvisie op. Hierin staat het beleid op het gebied voor wonen voor de komende jaren. Met concrete oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan op de Veendamse woningmarkt. Zoals nieuwbouw, de bestaande woningvoorraad en de woonzorgopgave.

Woonvisie alle onderwerpen

  • Wat gaan we doen en wat kunt u verwachten?

    Er moet een nieuwe woonvisie komen, want de huidige woonvisie loopt af. Tegelijk zijn er diverse ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op het gebied van wonen die om een visie van de gemeente vragen.

  • Woonavond

    De gemeente wil graag horen hoe inwoners over het wonen binnen de gemeente Veendam denken. Daarom organiseren we een Woonavond. We horen daar graag wat u belangrijk vindt en hoe u over bepaalde thema’s denkt. Uw inbreng in de Woonavond nemen we mee bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie.