Wat gaan we doen en wat kunt u verwachten?

Er moet een nieuwe woonvisie komen, want de huidige woonvisie loopt af. Tegelijk zijn er diverse ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op het gebied van wonen die om een visie van de gemeente vragen.

In een woonvisie is het beleid vanuit de gemeente op het gebied van wonen te lezen. Het gaat hierbij onder andere om nieuw te bouwen woningen, maar ook over de bestaande wijken en dorpen, over leefbaarheid en over wonen met zorg. 

Om tot een nieuwe woonvisie te komen hebben we bureau RUIMTEVOLK ingeschakeld. Zij gaan ons ondersteunen bij het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen. In dit proces willen we met een interactief participatieproces input ophalen. Op basis hiervan zal de nieuwe woonvisie worden opgesteld. 

Wat gaan we doen?

Op dit moment staat de vragenlijst open. Met deze vragenlijst willen we te weten komen wat uw mening is over het wonen in Veendam. Alle inwoners uit Veendam kunnen deze vragenlijst invullen. Daarnaast organiseren we een woonavond, waarbij we een verdiepend gesprek voeren met inwoners vanuit Veendam. 

Ook met de diverse partners op het gebied van wonen, bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen en andere organisaties gaan we als gemeente in gesprek om de behoeften vanuit hen op te halen.