Centrumvisie Veendam

Centrumvisie Veendam

De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken we aan een vitaal en leefbaar centrum. 

Centrumvisie Veendam

  • Wat gaan we doen en wat kunt u verwachten?

    De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.