Besluitvorming

Alle informatie die verzameld is, is door bureau Ginder uitgewerkt tot een aantal scenario’s voor het centrum.

In een tweede centrumconferentie in februari 2023 zijn deze scenario’s voorgelegd aan de ondernemers, vastgoedpartijen en centrumbewoners. Momenteel worden de scenario’s uitgewerkt tot een definitieve centrumvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Op 12 juni 2023 wordt de gemeenteraad bijgepraat over de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. Medio juli 2023 moet de centrumvisie klaar zijn, waarna het voor besluitvorming naar de gemeenteraad van 25 september 2023 gaat.