Wat gaan we doen en wat kunt u verwachten?

De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.

Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is een interactief participatieproces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen worden tijdens het proces uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het centrum. Op verschillende momenten en manieren kunnen betrokkenen meepraten over de toekomst van het centrum. Denk hierbij aan verschillende bijeenkomsten en een online enquête. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam bureau Ginder ingeschakeld.

Wat is er al gedaan?

De afgelopen maanden is er al het nodige gebeurd. Zo zijn er door bureau Ginder veel 1 op 1 gesprekken gevoerd met ondernemers en vastgoedeigenaren. Ook zijn het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bijgepraat over het proces. Op 5 juli 2022 vond de eerste centrumconferentie plaats waar ruim 60 ondernemers, vastgoedpartijen en centrumbewoners gesproken hebben over het Veendammer centrum. 

Vervolg

Alle informatie uit de verschillende onderdelen wordt door bureau Ginder uitgewerkt tot een aantal scenario’s voor het centrum. In een tweede centrumconferentie in oktober 2022 worden deze scenario’s voorgelegd aan de ondernemers, vastgoedpartijen en centrumbewoners. Vervolgens zal een van de scenario’s worden uitgewerkt tot een centrumvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Aan het eind van 2022 moet de centrumvisie klaar zijn, waarna het voor besluitvorming naar de gemeenteraad gaat.