College van B&W

Alle onderwerpen college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam.

 • Samenstelling college van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders van Veendam. In 2022 is het huidige college aangetreden in Veendam.

 • Besluitenlijsten college van Burgemeester en Wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week. De besluitenlijsten van het college van B&W zijn openbaar.

 • Collegeprogramma

  Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand die een lintje verdient? Iedereen kan een lintje voor iemand aanvragen.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Veendam adviseert over beleid op het terrein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), WWB (Wet Werk en Bijstand) en aanverwante wetten.