Besluitenlijst Veendam 14 april 2020

Wethouder Grimbergen

Coulanceregeling AVB maart 2020

Het college heeft besloten:

  1. De coulanceregeling maart 2020 voor de uitvoerders van de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) vast te stellen.

Wethouder Wierenga

Memo Uitvoering continuïteit (zorg)vervoer Publiek Vervoer inzake coronacrisis

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aanpassen van de dienstverlening voorschriften KNV met ingang van 26 maart 2020.

  2. In te stemmen met het aanpassen en bepalen van de venstertijden voor reservering en uitvoering Wmo en Hub taxi op 7:00 tot 21:00 tot voorlopig 1 juni 2020.

  3. Toestemming te geven voor compensatie van de omzetdaling door gecontracteerde vervoerders toe te staan om – conform de landelijke richtlijn - bij de declaratie gedurende de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 uit te gaan van 80% van de omzet van een gemiddelde week, met week 10 van 2020 als referentieweek.