Besluitenlijst Veendam 14 januari 2020

Wethouder Grimbergen

Convenant AVB 2020-2021

Het college heeft besloten:

  1. Het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, besluiten:

  2. Het convenant AVB met twee jaar te verlengen, vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2022.

  3. Wethouder Grimbergen namens de gemeente het convenant AVB te laten ondertekenen.

  4. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2020 te verhogen met 2,59%

  5. Voor het jaar 2020 bijgaande beschikkingen te versturen.

Wethouder Kleve

Voorgesteld besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;

  2. De Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven te wijzigen conform het voorgenomen (wijzigings)besluit van het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven, onder voorbehoud van toestemming van de raad.