Besluitenlijst Veendam 17 november 2020

Wethouder Schmaal

Beƫindigen recht van opstal percelen N516 en N562

Het college heeft besloten:

  1. Het recht van opstal t.b.v. North Water voor de percelen N516 en N562 te beƫindigen

Evaluatie Omgevingskamer

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Omgevingskamer

Verzoek tot legalisatie van een viertal bouwwerken die zonder vergunning zijn gerealiseerd op het adres Zuidwending 8 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot legalisatie van de gebouwen op het achtererf en het hekwerk op het voorerf die zonder vergunning zijn gerealiseerd op het adres Zuidwending 8 te Veendam

  2. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot legalisatie van het gebouw dat zonder vergunning is gerealiseerd op het voorerf van het adres Zuidwending 8 te Veendam

  3. Initiatiefnemer middels bijgevoegde concept-brief te informeren.