Besluitenlijst Veendam 18 februari 2020

Burgemeester Swierstra

Gewijzigde openingstijden 2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden gedurende de zomer- en kerstvakantie.

 2. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden op 18 en 25 februari, 22 mei en 18 juni 2020.

 3. In te stemmen met de extra openstelling van het gemeentehuis op 22 mei van 11:00 tot 12:00 uur, voor de burgerlijke stand.

Wethouder Schmaal

Vestigen rechte van opstal Stichting Dorpshuis Borgercompagnie aan Borgercompagnie 65a

Het college heeft besloten:

 1. Besluiten tot het vestigen van recht van opstal ten behoeve van Stichting Dorpshuis Borgercompagnie op het terrein aan Borgercompagnie 65a (voorheen voetbalvereniging), zoals is aangegeven in bijgaande overeenkomst en daarbij behorende tekening.

 2. De hieruit voortvloeiende kosten van € 1.000,- te dekken uit het budget verkoop groenstroken.

Plan van aanpak Omgevingsvisie

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie met als uitgangspunt de Toekomstvisie ‘Veendam 2020’

 2. Voor de externe inzet incidenteel een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen

 3. Voor de communicatie en de organisatie van het participatieproces incidenteel een bedrag van € 75.000,- beschikbaar te stellen.

 4. Het bedrag voor de externe inzet ad € 35.000,- te dekken uit de reguliere budgetten.

 5. Het bedrag voor de communicatie en organisatie van het participatieproces ad € 75.000,- te dekken uit de Algemene Bestemmingsreserve.

 6. De budgetten beschikbaar te stellen via de Voorjaarsnota 2020.

Wethouder Grimbergen

Woonlastenonderzoek Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De raad via bijgevoegde brief te informeren over het (vervolg van) het Woonlastenonderzoek Oost-Groningen.