Besluitenlijst Veendam 1 september 2020

Wethouder Schmaal

Verzoek tot het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' op het perceel Torenstraat 37 te Wildervank

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar’Wonen’ op het perceel van Torenstraat 37 te Wildervank

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde concept-brief te informeren over uw standpunt.

Beschikbaar stellen uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020

Het college heeft besloten:

  1. Voor het samenstellen en de uitvoering van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord in 2020 een budget van € 35.000,- beschikbaar te stellen.

  2. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2020.

Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening ter versterking van het eigen vermogen van Enexis

Het college heeft besloten:

  1. Het verzoek van Enexis om een hybride converteerbare aandeelhouderslening van € 1.780.222,- te verstrekken ter versterking van het eigen vermogen van Enexis, in te willigen.

  2. De financiële gevolgen te verwerken nadat de definitieve rente van de 2e tranche Enexis bekend is gemaakt.

  3. De raad voor te stellen het verzoek van Enexis om een hybride converteerbare aandeelhouderslening van € 1.780.222,- te verstrekken ter versterking van het eigen vermogen van Enexis, in te willigen’.

Legalisatieverzoek voor het toevoegen van 5 woningen op het perceel Raadhuisstraat 18 te Wildervank

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van 5 woningen op het perceel van Raadhuisstraat 18 te Wildervank.