Besluitenlijst Veendam 25 februari 2020

Wethouder Schmaal

Benoeming leden welstandscommissie

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen de leden van de welstandscommissie te (her)benoemen conform bijgevoegd concept raadvoorstel.

Wethouder Wierenga

Beantwoording brief Consumentenplatform Openbaar Vervoer over servicepunt busstation Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de brief van het Consumentenplatform Openbaar Vervoer.

  2. De antwoordbrief i.a.a. de raad te zenden, met bijgevoegde begeleidende brief.