Besluitenlijst Veendam 28 januari 2020

Burgemeester Swierstra

Online Media Beleid

Het college heeft besloten:

  1. Het Online Media Beleid vast te stellen.

  2. De contentstrategie hierin als richtlijn te hanteren.

Wethouder Schmaal

Bedrijven Investeringszone Centrum Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Namens de gemeente Veendam de burgemeester voor een aantal gemeentelijke vastgoedpanden een stem uit te laten brengen in het kader van de BIZ.

Wethouder Grimbergen

Regio Veendam-Pekela evaluatie en voorstel tot verlengen Crisisbed Limor

Het college heeft besloten:

  1. Crisisfaciliteit van Limor te verlengen tot 31 december 2020.

  2. De kosten voor 2020 ad. €24.412,- te dekken uit het beschikbare budget OGGz uitvoering 2020.

  3. Limor per beschikking op de hoogte te stellen van uw besluit.

Wethouder Wierenga

Jaaropdracht 2020 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

  1. De jaaropdracht 2020 van de ODG vast te stellen en deze te ondertekenen.

Najaarsnota 2019 en Kadernota 2021 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

  1. .De Najaarsnota 2019 van de ODG ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

  2. De Kadernota 2021 van de ODG ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.