Besluitenlijst Veendam 29 september 2020

Wethouder Schmaal

Principeverzoek particuliere bewoning Bareveldkade 23

Het college heeft besloten:

 1. in principe in te stemmen met het toestaan van particuliere bewoning in de als Bedrijf bestemde woning

 2. per brief de aanvrager hierover te informeren

Wethouder Grimbergen

Jaarverslag Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) 2019

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 Algemene Voorziening Begeleiding Veendam/Pekela

 2. Het jaarverslag plus bijlage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Wethouder Kleve

Bijstellen subsidie Tamariki 2020 Peuteropvang met VE

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Tamariki voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en de peuteropvang in 2020 bij te stellen van € 101.726,- naar een totaalbedrag van € 71.478,-.

 2. Tamariki van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

Voorlopige Subsidie Prokino De Viermaster

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang voor de locatie De Viermaster voor de periode van 17 augustus 2020 tot 1 januari 2021 vast te stellen op een bedrag van € 13.848, -.

 2. Deze voorlopige subsidie te dekken uit het reguliere budget ‘Onderwijsachterstandenbeleid’. Prokino van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 202

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2021’ vast te stellen

 2. De subsidieregeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021

 3. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat ‘Peuteropvang en VE 2021 Veendam’ vast te stellen