Besluitenlijst Veendam 30 juni 2020

Burgemeester Swierstra

Overeenkomst Groningen-NAM

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voorstel van de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning;

  2. Akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst en deze ondertekend retour te sturen naar de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning.

Wethouder Schmaal

Vervanging sportvloer Wildervanckhal

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de vervanging van de houten sportvloer inclusief wandbekleding in de Wildervanckhal.

  2. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 225.000,- vrij te geven

  3. De incidentele last vanwege het afboeken van de restant boekwaarde van de sportvloer Wildervanckhal ter hoogte van € 18.785,- te dekken uit de onderhoudsbudgetten binnensportaccommodaties.