Besluitenlijst 12 januari 2021

Wethouder Grimbergen

Crisisfaciliteit Limor

Het college heeft besloten:

  1. Crisisfaciliteit van Limor te verlengen tot 31 december 2021.

  2. De kosten voor 2021 ad. €24.916,- te dekken uit het beschikbare budget OGGz uitvoering 2021.

  3. Limor per beschikking op de hoogte te stellen van uw besluit

Wethouder Wierenga

Aanmelden project “Aanleg fietspad langs de Drieborghweg” voor aanvullende subsidie DuVV 2020

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aangepaste plan voor de realisering van een vrijliggend fietspad langs de Drieborghweg.

  1. Dit aangepaste plan aan te melden bij de provincie voor een aanvullende bijdrage vanuit de DuVV ( fiets infrastructuur 2020).

  2. In te stemmen met het geactualiseerde voorlopig dekkingsplan.

  3. De provincie conform bijgaande concept brief te informeren.

Vragen D66 Veendam over Afstemmingsverordening

Het college heeft besloten:

  1. De bijgaande brief vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.