Besluitenlijst 19 oktober 2021

Burgemeester Link

Project Hackshield

Het college heeft besloten:

  1. Deel te nemen aan het landelijke project HackShield.

Wethouder Schmaal

Beëindigen zakelijke rechten nutsvoorzieningen percelen N569 en N571

Het college heeft besloten akkoord te gaan met:

  1. De beëindiging van de zakelijke rechten t.b.v. N.V. Waterbedrijf Groningen voor de percelen N569 en N571.

Wethouder Wierenga

Verkeersmaatregelen Poststraatbrug

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de uitwerking van de aanbevolen verkeersmaatregelen;

  2. De bewoners door middel van bijgevoegde brief te informeren;

  3. De kosten voor de aanpassing te dekken uit het beschikbare krediet “Bruggen A Beheer”.