Besluitenlijst 1 juni 2021

Wethouder Schmaal

Deelname aan project "Doortrappen" in Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Deel te nemen aan het provinciale fietsproject "Doortrappen"

Overdracht schoolgebouwen en -terreinen aan de Stichting Winkler Prins (WP)

Het college heeft besloten:

  1. De na de oplevering van het Leer- en Sportpark (LSP) bij WP nog in gebruik zijnde schoolgebouwen en - terreinen conform de afspraken van het raadsbesluit van 11 juli 2016 over te dragen aan WP.

Overeenkomst accountantsdiensten 2021 en verder

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:

  1. Een overeenkomst aan te gaan met het huidig accountantskantoor ( Hofsteenge Zeeman Groep) voor boekjaar 2021

  2. De aanbesteding van de accountantsdiensten voor de boekjaren 2022 t/m 2025 gezamenlijk met de gemeente Pekela uit te voeren

Wethouder Grimbergen

Regionale toewijzingsregels voor de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen

Het college heeft besloten:

  1. De toewijzingsregels vast te stellen voor het opstellen van de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen;

  2. In te stemmen met het opstellen van een regionale wachtlijst voor woonwagens en standplaatsen

Toetsingskader wonen

Het college heeft besloten:

  1. Het toetsingskader wonen vast te stellen;

  1. Hierbij de kwantitatieve woningbehoefte van 770 woningen tot 2030 als uitgangspunt te nemen;

  2. Het toetsingskader jaarlijks te evalueren.