Besluitenlijst 29 juni 2021

Wethouder Schmaal

Afhankelijk recht van opstal zonnepanelen Boven Oosterdiep 141

Het college heeft besloten:

  1. Een afhankelijk recht van opstal te verlenen aan de Stichting Voedselbank Veendam en omstreken voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand Boven Oosterdiep 141

  2. De retributie à € 3,50 per paneel per jaar de eerste 5 jaar niet in rekening te brengen bij de voedselbank maar dit bedrag te oormerken als subsidie en dit bedrag in natura uit te keren in de vorm van het ‘om niet’ gebruiken van het dak

Wethouder Grimbergen

Convenant aanpassing woonplaatsbeginsel jeugd

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met afspraken in Convenant woonplaatsbeginsel

  2. Wethouder Grimbergen te mandateren het convenant te ondertekenen

Wethouder Wierenga

Verlenging beleid Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college heeft besloten:

  1. De huidige beleidsregels ‘Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Veendam 2021’ te verlengen met 3 maanden vanaf 1 juli 2021 tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Groningen inlichten over raadsbesluit Veendam inzake de RES 1.0

Het college heeft besloten:

  1. De stuurgroep RES Groningen op de hoogte te stellen van het genomen raadsbesluit inzake de RES 1.0

  2. Hiertoe bijgaande conceptbrief te verzenden naar de voorzitter van de Stuurgroep RES Groningen