Besluitenlijst 31 augustus 2021

Wethouder Schmaal

Sloop voormalige schoolgebouwen Kielerbocht 1 en Torenstraat 86

Het college heeft besloten:

  1. De opstallen aan de Kielerbocht 1 en Torenstraat 86 te slopen;

  2. Voor de sloop- en bijkomende kosten een budget van € 170.000,- beschikbaar te stellen;

  3. De boekwaarde van het pand aan de Kielerbocht 1 ad € 114.987,- af te boeken;

  4. De financiële consequenties meenemen in zowel de Najaarsrapportage 2021 als de primitieve begroting 2022.

Verkoop en ontwikkeling Kerkstraat 31-33

Het college heeft besloten:

  1. Een perceel met opstal aan de Kerkstraat 31-33 te Veendam te verkopen;

  2. de verkoopkaders en stedenbouwkundige kaders voor herontwikkeling vast te stellen;

  3. de opstallen aan de achterzijde te slopen;

  4. In 2021 een incidenteel budget van € 95.000,- voor de verkoopkosten, de voorbereidingskosten, en sloop van een deel van het pand beschikbaar te stellen;

  5. Een en ander te verwerken in de Najaarsrapportage 2021.