Besluitenlijst 18 oktober 2022

Burgemeester Link

Verzoek stichting Drugsbeleid

Het college heeft besloten:

 1. Onthouden van mening richting Stichting Drugbeleid
 2. Instemmen met bijgaande brief.

Conform

Wethouder Kleve

Vaststelling definitieve subsidies kinderopvangorganisaties inzake VVE Veendam 2021

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van Stichting Peuterwerk de subsidies van 2021 vast te stellen op € 95.823,-
 2. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van KidsFirst de subsidies van 2021 vast te stellen op € 40.271,-
 3. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van Prokino de subsidies van 2021 vast te stellen op  € 54.797,-
 4. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van Tamariki de subsidie van 2021 vast te stellen op  € 82.369,-
 5. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van Bamba de subsidies van 2021 vast te stellen op  € 11.397,-
 6. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van De Apenrots de subsidies van 2021 vast te stellen op € 19.295,-
 7. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2021 van Hoi Pippeloi de subsidie van 2021 vast te stellen op € 38.752,-
 8. Stichting Peuterwerk middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 9. KidsFirst middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 10. Prokino middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 11. Tamariki middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 12. Bamba middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 13. De Apenrots middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit
 14. Hoi Pippeloi middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.
 15. De verschillen tussen de voorlopige en definitieve subsidies 2021 terug te vorderen c.q. te verrekenen met de niet uitbetaalde voorschotten.
 16. Voor de instellingen met subsidies groter dan  € 50.000 over 2021 in te stemmen met het overleggen van een instelling brede accountantsverklaring over 2021 in plaats van een gemeente specifieke verklaring.

Wijziging Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande wijzigingsbesluit ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veendam vast te stellen
 2. de middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd en de uitvoering van de regeling;
 3. vooruitlopend op het besluit van de raad met betrekking tot de Najaarsrapportage 2022, uitvoering te geven aan de gewijzigde beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag.