Besluitenlijst 25 januari 2022

Burgemeester Link

Resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten 2021 (ENSIA) & resultaten zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2021

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP vast te stellen

 2. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging reisdocumenten vast te stellen

 3. De rapportage resultaten zelfevaluatie BRP vast te stellen

 4. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten vast te stellen

Wethouder Schmaal

Afzien van recht van eerste (terug)koop van de kade aan de Spoorhavenweg en daarbij recht op eerste koop op te laten nemen in het nieuwe contract met de nieuwe eigenaar

Het college heeft besloten:

 1. Afzien van het recht van eerste (terug)koop onder de voorwaarde dat;

 2. Het recht van eerste (terug)koop op te laten nemen in het nieuwe contract met de nieuwe eigenaar onder dezelfde voorwaarden die in het huidige contract staan

Toepassing coördinatieregeling Kammingakade 8 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Kammingakade 8 te Wildervank".

 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Kammingakade 8 te Wildervank” samen met de ontwerpvergunning voor het bouwen van een loods ter inzage te leggen.

 3. De raad via bijgevoegde brief te informeren.

 4. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is.

Wethouder Wierenga

Warmtevisie 2022 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de 'Warmtevisie 2022 gemeente Veendam'.

 2. De raad, conform bijgevoegd concept raadsvoorstel, voor te stellen de 'Warmtevisie 2022 gemeente Veendam' vast te stellen.

Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen Veendam

Het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, besluiten:

 1. Het “Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen Veendam” vast te stellen

Wethouder Kleve

Enkelvoudige gunning Team 050 voor extra ondersteuning RMC inzet regio Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de enkelvoudige gunning van €68.000,- aan Team 050 voor de extra inzet voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt van de gemeenten Oldambt, Pekela, Westerwolde en Veendam.

 2. Dit te dekken vanuit de extra ontvangen financiële middelen voor het opvangen van Corona-effecten voor RMC Oost Groningen.

 3. De extra ontvangen financiële middelen voor het opvangen van Corona-effecten binnen RMC Oost

 4. Groningen in totaal €156.322,- incidenteel en budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2022

Conform voorstel.