Besluitenlijst 26 april 2022

Burgemeester Link

Concept reactie college B&W op het rekenkameronderzoek Inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de rapportage van het bureau BMC als bijgevoegd.

  2. Te reageren conform bijgaand concept.

Wethouder Wierenga

Beslissing op bezwaar (zaaknummer 2022-002810)

Het college heeft besloten:

  1. De bezwaren - contrair aan het advies van de bezwarencommissie - ongegrond te verklaren

  2. De invordering van de terugvordering voorlopig op te schorten