Gezocht: burgemeester!

De gemeente Veendam zoekt een nieuwe burgemeester.

Door het invullen van een vragenlijst hebben 446 inwoners en ondernemers laten weten wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deze inbreng heeft de gemeenteraad gebruikt voor de profielschets. De profielschets is op 8 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Beeld uitkomsten enquête

Van 10 maart tot en met 31 maart 2021 kunnen kandidaten solliciteren op de vacature van burgemeester van de gemeente Veendam. Meer informatie over de vacature en sollicitatieprocedure? Kijk op www.provinciegroningen.nl of lees de vacature in de Staatscourant

Vervolg

De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven. Hij geeft aan welke kandidaten benoembaar zijn en bespreekt de selectie met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast in een besloten raadsvergadering. De gekozen kandidaat wordt direct hierna bekend gemaakt in een aansluitende openbare raadsvergadering. De nieuwe burgemeester wordt daarna door de Kroon benoemd. Verwacht wordt dat een nieuwe burgemeester na de zomer kan worden benoemd.

Documenten en informatie

Gezocht burgemeester: verbinder, besluitvaardig, betrokken, toegankelijk, sociaal. 446 vragenlijsten ingevuld.