Let opOp dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Besluitenlijst Veendam 25 februari 2020

Wethouder Schmaal

Benoeming leden welstandscommissie

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen de leden van de welstandscommissie te (her)benoemen conform bijgevoegd concept raadvoorstel.

Wethouder Wierenga

Beantwoording brief Consumentenplatform Openbaar Vervoer over servicepunt busstation Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de brief van het Consumentenplatform Openbaar Vervoer.

  2. De antwoordbrief i.a.a. de raad te zenden, met bijgevoegde begeleidende brief.