Let opOp dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Besluitenlijst Veendam 2 juni 2020

Burgemeester Swierstra

Vaststelling rapportage zelfevaluatie BAG/BGT/BRO

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage BAG vast te stellen

 2. De rapportage BGT vast te stellen

 3. De rapportage BRO vast te stellen

Verwijdering gebouwensensor gemeentehuis Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de verwijdering van de gebouwensensor in het gemeentehuis van Veendam;

 2. Deze sensor niet in beheer over te nemen van de NAM

Wethouder Schmaal

Deelname regeling Lokale Sportakkoorden – uitvoeringsbudgetten

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan de regeling Lokale Sportakkoorden- uitvoeringsbudget 2020.

 2. Hiertoe de intentieverklaring van deelname te ondertekenen.

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 286,95 toe te kennen.

 2. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € 4.460,91 toe te kennen.

 3. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

Aanvraag subsidie stimuleringsregeling centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 150,12 toe te kennen.

 2. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € € 1.664,40 toe te kennen.

 3. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

Wethouder Grimbergen

Jaarverslag 2019 en persbericht Toezicht WMO en Jeugdwet 2019

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag 2019 inzake het Toezicht op de WMO en de Jeugdwet voor kennisgeving aan te nemen.

 2. Bijgaand persbericht plaatsen

 3. Een en ander ter kennisname te brengen van de Gemeenteraad

Aanstellen toezichthouders regionaal toezicht

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouders WMO en Jeugdwet van de gemeenten Oldambt en Stadskanaal aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 in samenhang met artikel 5:11 Awb.

Verlengen contracten Ommelander Samenwerking

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlening van de bestaande uitvoerderovereenkomsten met de aanbieders Wmo Begeleiding (zorg in Natura) voor de duur van 1 jaar, tenzij er vóór de uiterste verlengingsdatum van 1 januari 2021 een formele beëindigingsgrond bestaat om de ze overeenkomsten niet te verlengen.

 2. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met de gemeente Oldambt voor contract- en leveranciersmanagement voor de duur van 1 jaar.

Wethouder Wierenga

Concept jaarstukken 2019 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarstukken 2019 van de ODG ter informatie door te sturen naar de raad via bijgevoegde brief.