Vacature februari 2020

Wilt u uw steentje bijdragen binnen de gemeente Veendam en deelt u graag uw kennis en ideeën over het sociaal domein met de rest van ons? Als Participatieraad zijn wij op zoek naar betrokken en enthousiaste leden die ons komen versterken. Komt u ons helpen?

De Participatieraad Veendam is een adviesraad van de gemeente Veendam en heeft als doel om gevraagd en ongevraagd het college van B&W te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van het Sociaal Domein die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de burgers en cliënten van de gemeente Veendam. 

De raad kent 4 werkgroepen, te weten:

  • Werk en inkomen
  • Zorg en Welzijn
  • Jeugd en Gezin
  • Overkoepelende thema’s

 De Participatieraad zoekt nieuwe  leden en roept daarom kandidaten op die belangstelling hebben om te solliciteren.

Onder andere ervaringsdeskundigen op het terrein van ouderen- en gezondheidszorg worden met name opgeroepen te solliciteren

 De Participatieraad vergadert één keer per maand en de vergaderingen zijn openbaar.

 Als lid van de Participatieraad:

  • bent u woonachtig in de gemeente Veendam;
  • heeft u een brede maatschappelijke belangstelling en/of een specifieke affiniteit met het sociaal domein;
  • heeft  u mogelijk een breed netwerk van verschillende groepen inwoners van de gemeente;
  • kunt u zich snel kennis eigen maken en informatie tot zich nemen, (beleidsstukken lezen en doorgronden);
  • en bereid mee te helpen gezamenlijk kwalitatief goede adviezen op te stellen.

Meer informatie

Informatie over de Participatieraad en de vacature kunt u krijgen bij de secretaris van de Participatieraad, Jaap de Wit, t. 0598617474 of mailen naar: wmoveendam@hotmail.com.

Wordt u ons nieuwe lid?

U kunt uw motivatie en CV sturen naar: wmoveendam@hotmail.com of per post naar: Straat Formosa 100, 9642 AE in Veendam.