Archief verslagen participatieraad

U kunt de verslagen van 2017 en 2018 terugvinden via Archiefweb gemeente Veendam.

Dat gaat als volgt:

  • Ga naar: Archiefweb Veendam
  • Ga naar 6 juni 2022 en navigeer naar College van B&W > Participatieraad.
  • Op die pagina vind u de gepubliceerde verslagen van de vergaderingen van de participatieraad van 2017 tot en met 2020.