Klacht, bezwaar of beroep

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of het niet eens bent met een beslissing.

 • Klacht over de gemeente

  Vindt u dat iemand van de gemeente u niet goed behandeld heeft? Bijvoorbeeld een ambtenaar of bestuurder? U kunt dan een klacht bij ons indienen.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Woo-verzoek doen

  Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Zoekt u informatie over ons beleid? Maar kunt u deze niet vinden? Vraag deze informatie dan bij ons op. Dit heet een Woo-verzoek.

 • Schadeclaim gemeente

  Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Of juist door achterstallig onderhoud? In bepaalde situaties is de gemeente voor de schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.