Meldpunt mijnbouwschade

De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

Melden

Inwoners die schade hebben aan hun woning en van mening zijn dat dit het gevolg is van mijnbouwactiviteiten kunnen dit melden bij de daarvoor verantwoordelijke instanties. Deze meldingen worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met andere instanties zoals de gemeente. De gemeente Veendam weet daarom niet hoeveel schademeldingen er zijn. Ook is niet duidelijk welk type schades gemeld worden.

Registreren

Om de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen, wil de gemeente een beeld krijgen van het aantal en type schademeldingen. Op basis van die informatie is de gemeente beter in staat om de problematiek aan de orde te stellen bij de verantwoordelijke instanties. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw schademelding te registreren. De gemeente registreert de meldingen, maar is geen partij in de afhandeling. De gemeente kan en mag de meldingen niet doorzetten naar andere instanties. Doe dus ook een melding bij de daarvoor verantwoordelijke instanties. We maken meldingen niet openbaar.

Uw schademelding registreren

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Met het indienen van deze melding  geeft u blijk van deze toestemming.

Mocht u later deze toestemming willen intrekken, dan kunt u volstaan met een mailtje naar info@veendam.nl, dan zorgen wij voor de verwijdering van uw melding.