Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651339/1