Raadscommissies

Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

De raadscommissies houden zich bezig met specifieke beleidsterrein. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Raadscommissie Sociaal Domein en Raadscommissie Fysiek.

Raadscommissie Fysiek

De commissie Fysiek adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën
 • Beheer en onderhoud
 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer en Vervoer
 • Milieu

De leden van de commissie zijn:

Voorzitter: vacant
Plaatsvervangend voorzitter: A. Huizenga

Leden:

 • C.A. Knot, J. Westerhuis en M.G. Zweerts de Jong (GemeenteBelangen)
 • T. Mete en O.P.V. Slor (PvdA)
 • L. Jonker (SP)
 • E.J.M. Zondag (Veuruutkiek)
 • A.K. Oosting (CDA)
 • D.E.P. Dominicus van den Bussche (VVD)
 • J.E. Schoenmaker-Tiems (D66)
 • S.W.R. Helder (ChristenUnie)
 • T.C.M. Mooijman (onafhankelijk raadslid).

Plaatsvervangend leden:

 • M. Bos, N. Zweerts de Jong, R.M. de Jonge en G.H. Visser (GemeenteBelangen)
 • B.A. Kenters, P. Loots en J. Tepper (PvdA)
 • L. Veenstra (SP)
 • J.P. Langen (Veuruutkiek)
 • B. Meerloo–van Koldam en A.M. Nieboer (VVD)
 • A.A. Spelde, F.B. Smit en H. Koetse (D66)
 • W.J. Hilbrants-de Boer (CDA)
 • D.J. Klamer en A.G. Stoel (ChristenUnie)

Commissiegriffier A.A. Swart (1e vervanger: T. van der Bij, 2e vervanger: M.J. Boersema).

Raadscommissie Sociaal Domein

De commissie Sociaal Domein adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Alle vormen van zorg
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Cultuur

De leden van de commissie zijn:

Voorzitter: J. Westerhuis

Plaatsvervangend voorzitter: O.P.V. Slor

Leden:

 • N.J. van Woerkom, A. Huizenga en A.H. Kraan, (GemeenteBelangen)
 • P. Loots en J. Tepper (PvdA)
 • A.D. Schoonewille (SP)
 • J.P. Langen (Veuruutkiek)
 • G.E.M. Drent-Sinot (CDA)
 • B. Meerloo–van Koldam(VVD)
 • H. Koetse (D66)
 • S.W.R. Helder (ChristenUnie)
 • T.M. Mooijman (onafhankelijk raadslid)

Plaatsvervangend leden:

 • C.A. Knot, D. Pots en M.G. Zweerts de Jong (GemeenteBelangen)
 • B.A. Kenters, T. Mete en O.P.V. Slor (PvdA)
 • H. Schoonewille (SP)
 • E.J.M. Zondag (Veuruutkiek)
 • W.J. Hilbrants-de Boer (CDA)
 • D.A. von Henning (VVD)
 • A.A. Spelde, J.E. Schoenmaker-Tiems, F.B. Smit (D66)
 • D.J. Klamer en A.G. Stoel (ChristenUnie)

Commissiegriffier: T. van der Bij (1e vervanger: A.A. Swart , 2e vervanger: M.J. Boersema).

Inspreken tijdens raadscommissievergaderingen

Wilt u inspreken tijdens een raadscommissievergadering? Dan kunt u terecht bij de griffier van de betreffende commissie:

Raadscommissie Fysiek: Mail Ariën Swart
Raadscommissie Sociaal: Mail Tjipke van der Bij

Om het woord te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Agenda en verslagen

Agenda en verslagen van raadscommissies