Raadsgriffier

De raadsgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

De belangrijkste taken van de raadsgriffier zijn:

  • Ondersteunen en adviseren van de raad bij zijn volk vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken.
  • Bewaken van het politieke besluitvormingsproces en scheiding van rollen en verantwoordelijkheden bij dat proces.
  • Verzorgen en verzenden van raadsagenda en bijbehorende stukken, het verzorgen van de besluitenlijsten en het voorzien van gewenste informatie aan de raad.

Raadsgriffier A.A. Swart

Raadsgriffier A.A. Swart

De heer A.A. Swart is de raadsgriffier van de gemeente Veendam.

Plaatsvervangend raadsgriffier T. van der Bij

griffier T. van der Bij

De heer T. van der Bij is de plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Veendam.

Contact met de griffier

E-mail: griffie@veendam.nl