Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Veel ondersteuning vanuit de Wmo wordt in de gemeente Veendam uitgevoerd door De Basis Veendam. Dit doen zij samen met diverse andere partijen, zoals Coöperatie Dichtbij.

Aanpak

De Basis Veendam

U kunt voor ondersteuning of begeleiding bij het zelfstandig wonen of bij uw daginvulling, en voor mantelzorgondersteuning terecht bij De Basis Veendam. Samen met De Basis Veendam wordt gekeken naar een oplossing. Wat kunt u zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig? De Basis Veendam regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

Is intensieve ondersteuning nodig? Dan levert De Basis Veendam ook die ondersteuning. Bij een verandering van de ondersteuningsvraag kan er flexibel op de persoonlijke situatie worden ingespeeld en kunnen andere lichtere vormen van hulp worden ingezet. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor ondersteuning vanuit De Basis Veendam. De Basis Veendam werkt wijkgericht en krijgt inlooppunten in Veendam-Noord en Veendam-Zuid. 

Contact

Heeft u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo nodig? Neem hiervoor contact op met De Basis Veendam Dit kan via telefoonnummer 0598 698114.

Huishoudelijke hulp

Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met de organisaties Buurtdiensten (voor Veendam Noord) of De Nieuwe Zorg Thuis (voor Veendam Zuid). Zij kijken samen met u wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning wordt ingezet.

Huishoudelijke hulp is een algemene voorziening. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage van € 19,00 per maand (prijzen 2022).

Buurtdiensten (Veendam Noord)

Neem contact op met Buurtdiensten via 085 0403790. U kunt Buurtdiensten inschakelen als u in Veendam Noord woont. Dat zijn de volgende postcodegebieden:

 • 9631
 • 9632
 • 9633
 • 9641
 • 9645
 • 9646

De Nieuwe Zorg Thuis (Veendam Zuid)

Neem contact op met De Nieuwe Zorg Thuis via 085 0239043, of e-mail: hv@dnzt.nl. U kunt De Nieuwe Zorg Thuis inschakelen als u in Veendam Zuid woont. Dat zijn de volgende postcodegebieden:

 • 9642
 • 9643
 • 9644
 • 9647
 • 9648
 • 9649

Woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen

Heeft u hulp nodig bij aanpassingen in uw woning om zelfstandig thuis te kunnen (blijven) wonen, bij vervoer of heeft u een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel nodig?

Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente zelf. Dat kan tijdens het telefonisch spreekuur van de Wmo (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur): 0598 652222, of neem contact op via de mail: bureaudienstwmo@veendam.nl

Tijdens uw aanmelding wordt (als dat nodig is) direct een afspraak ingepland voor een (keukentafel)gesprek. Tijdens dit gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt door de Wmo consulent van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. Een gesprek met een Wmo consulent kost u niets. Wanneer u gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen van de Wmo, dan betaalt u € 19,00 aan eigen bijdrage per maand (prijzen 2022).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen voordat er een (keukentafel)gesprek plaatsvindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een gesprek en u bruikbare informatie en advies geven. De onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u inschakelen via De Basis Veendam en zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via 0598 698114.