Jeugd en onderwijs

 • Uw kind aanmelden voor een basisschool

  Met het digitale formulier kunt u uw kind aanmelden voor een van de basisscholen in de gemeente.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school? Heeft uw kind een handicap of beperking? Laat het ons weten, misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen.

 • Kinderopvang

  In de gemeente Veendam zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Leerplicht

  Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e levensjaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt.

 • Speciaal onderwijs

  Een overzicht van speciaal onderwijs in de gemeente Veendam.

 • Voortgezet onderwijs: Winkler Prins

  Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën.

 • Jeugd

  Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor iedereen die informatie wil over gezondheid, opvoeding en opgroeien.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

  Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere/(pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. Als inwoner van de gemeente Veendam mag u er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

 • Schoolvakanties

  In de gemeente Veendam vallen de schoolvakanties onder de regio Noord. Op de website van de Rijksoverheid staan de vakantieplanningen voor de komende jaren voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

 • Rechtmatigheidskader Jeugd

  In de vergadering van 20 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsing- en rechtmatigheidskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Veendam en op deze pagina te vinden als externe bijlage.