Kinderopvang

In de gemeente Veendam zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is voor iedereen in te zien.

U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die in het LRK staat. Lees meer over de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

U benadert de kinderopvang rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden.

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van de kinderopvang. Voldoet een opvang niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen.

Peuteropvang met voorschoolse educatie

In de gemeente Veendam zijn een aantal organisaties actief die peuteropvang bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij bieden ook voorschoolse educatie (VE). VE is om achterstand in taal en/of ontwikkeling te voorkomen of weg te werken. Dit zijn Stichting Peuterwerk. Kindercentrum Hoi Pippeloi en Prokino Kinderopvang.

Stichting Peuterwerk

Stichting Peuterwerk biedt peuteropvang en voorscholen voor peuters van 2 jaar of 2,5 jaar tot 4 jaar. Ze hebben verschillende locaties in de provincies Groningen en Drenthe.

Adres Stichting Peuterwerk

Postbus 50
9460 AB Gieten
Telefoonnummer: 088 0305188
E-mail: info@stichtingpeuterwerk.nl
Website: Stichting Peuterwerk

Alle locaties Stichting Peuterwerk

Kindercentrum Hoi Pippeloi

Hoi Pippeloi is een kindercentrum dat kinderopvang biedt aan kinderen van 0-13 jaar in en rond Veendam.

Adres Kindercentrum Hoi Pippeloi

Groningenlaan 93
9642 EH Veendam
Telefoonnummer: 0598 380522
E-mail: info@hoipippeloi.nl
Website: Kindercentrum Hoi Pippeloi

Alle locaties Kindercentrum Hoi Pippeloi

Prokino Kinderopvang

Prokino is een landelijke organisatie voor kinderopvang, jeugdzorg en internaten. Prokino Kinderopvang levert een deskundige bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. Ze doen dat op onze kinderdagverblijven, BSO, peuteropvang en gastouderopvang.

Adres Prokino Kinderopvang

Postbus 10248 
1001 EE Amsterdam 
Telefoonnummer: 020 4121200 
E-mail: info@prokino.nl

Alle locaties Prokino Kinderopvang