Header voor het Omgevingsplein

Vind hier informatie over regels en procedures met betrekking tot het gebouwde culturele erfgoed en archeologie.

Veendam kent een rijk en interessant verleden. Dat is onder andere terug te vinden in de historische bebouwing langs Ooster- en Westerdiep, karakteristieke straatbeelden en veel monumentale panden. Een deel van dit erfgoed verdient het om behouden te blijven voor de toekomst. De aanwijzing van monumenten en van beschermde stads- en dorpsgezichten is daarvoor bedoeld.

In dit informatiehuis vindt u informatie over het gebouwde culturele erfgoed: de rijks- en gemeentelijke monumenten en de twee beschermde stadsgezichten in Veendam. Maar ook over archeologie: het verkennen en beschermen van historische informatie die zich buiten ons zicht onder de grond bevindt.

Als eigenaar van een monument kunt u hier lezen met welke regels en procedures u rekening moet houden. En op welke manier u financieel geholpen kunt worden met het in stand houden van uw monument.

Op de website van De Groene Menukaart Veendam vindt u inspiratie voor het verduurzamen van uw pand. Hier ontdekt u hoe u energie kunt besparen en duurzame energie kunt opwekken.