Duurzaamheidsagenda 2016 - 2020

Op maandag 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Veendam de duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld.

De agenda is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en bedrijven. De komende jaren wordt duurzaamheid een leidraad bij beleid, uitvoering en in de communicatie met inwoners, bedrijven, verenigingen, overheden en anderen.

Slim werken, slim besparen

De gemeente ziet duurzaamheid als een kans. Slim werken, slim besparen is daarom het kernprincipe van de agenda. De duurzaamheidsagenda is een stappenplan, waarbij ambities stap voor stap worden omgezet in concrete acties. Drie actielijnen staan centraal; basis versterken, kansen verzilveren en duurzaam innoveren. Daarnaast wil de gemeente inwoners en bedrijven stimuleren, informeren en enthousiasmeren voor duurzame alternatieven. De gemeente wil met de agenda ook zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande duurzame alternatieven.

Duurzame alternatieven

Voorop staat het voorkomen van verspilling, door met een maatschappelijke blik te letten op kosten en baten. De gemeente ziet dat de wereld om haar heen verandert en dat steeds meer inwoners en bedrijven kiezen voor duurzame alternatieven. De gemeente is trots op degenen die voorop lopen om de wereld – en daarmee ook Veendam – beter achter te laten voor toekomstige generaties.

Duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 (pdf, 564 kB)