Openbare laadpalen gemeente Veendam

Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. De provincies Groningen en Drenthe werken hierin samen. De gemeente Veendam sluit hierbij aan.

Wie kan er aanvragen?

De paal komt er alleen op aanvraag van  een (aspirant)eigenaar van een elektrische of plug-in hybride auto, die zijn auto niet op eigen terrein kan parkeren en opladen.

Plankaart

De gemeente heeft een plankaart opgesteld waarop 120 mogelijke locaties voor een laadpaal zijn aangegeven. Deze plankaart maakt onderdeel uit van het ontwerp verkeersbesluit. Het overzicht van deze mogelijke locaties en adressen - met kaart - staat onder het kopje Plankaarten laadlocaties Veendam en het digitaal toegankelijke alternatief onder: Adressenlijst mogelijke laadlocaties.

Openbare laadpalen

De aangevraagde laadpalen zijn openbaar en kunnen tegen laadkosten door iedereen (inwoners, bezoekers en forenzen) met een elektrische of plug-in hybride auto worden gebruikt.

Verkeersbesluit ligt ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende plankaart liggen gedurende zes weken vanaf 17 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Op afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 0598-652222.

Beroep

Tegen het verkeerbesluit kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via Rechtspraak digitale diensten voor burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u een dergelijk verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Aanvragen laadpaal

Het is mogelijk om, onder voorwaarden, gratis een laadpaal aan te vragen bij Allego. Dat kan via de website openbaarladen.nl.

Plankaarten laadlocaties Veendam

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 1 (pdf, 705 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 2 (pdf, 786 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 3 (pdf, 610 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 4 (pdf, 769 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 5 (pdf, 521 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 6 (pdf, 599 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 7 (pdf, 538 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 8 (pdf, 324 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 9 (pdf, 215 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 10 (pdf, 405 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 11 (pdf, 386 kB)

Plankaart openbare laadinfrastructuur - blad 12 (pdf, 179 kB)

Adressenlijst mogelijke laadlocaties

De nummers van de laadlocaties corresponderen met de Plankaarten laadlocaties Veendam

 1. parkeerplaats ter hoogte van Somerlustweg 16 blad 1
 2. parkeerplaats ter hoogte van Minervastraat 14 blad 2
 3. parkeerplaats ter hoogte van Meezenbroekstraat 6 blad 1
 4. parkeerplaats ter hoogte van H.J. Topstraat 72 blad 1
 5. parkeerplaats ter hoogte van Minervastraat 61 blad 2
 6. parkeerplaats ter hoogte van Cornelis Jetseslaan 15 blad 1
 7. parkeerplaats ter hoogte van Rembrandtlaan 17 blad 1
 8. parkeerplaats ter hoogte van Leerlooiersstraat 12 blad 1
 9. parkeerplaats ter hoogte van Brouwersweg 114 blad 1
 10. parkeerplaats ter hoogte van Pottenbakkersstraat 11 blad 1
 11. parkeerplaats ter hoogte van Brouwersweg 60 blad 1
 12. parkeerplaats ter hoogte van Zerkhouwersstraat 32 blad 1
 13. parkeerterrein ter hoogte van Ds. van Petegemstraat 38 blad 2
 14. parkeerterrein sportpark Langeleegte blad 1
 15. parkeerplaats ter hoogte van Korteleegte 102 blad 1
 16. parkeerterrein Prins Hendrikstaete blad 1
 17. parkeerplaats ter hoogte van Langeleegte 1 blad 1
 18. parkeerplaats Zilverlaan, hoek Buitenwoellaan blad 1
 19. parkeerterrein Beneden Westerdiep 5 blad 1
 20. parkeerterrein Kerkplein blad 2
 21. parkeerplaats ter hoogte van Dr. Th. Tjabbesstraat 20 blad 2
 22. parkeerplaats ter hoogte van Meezenbroekstraat 72 blad 2
 23. parkeerterrein voor Meridiaan, aan de Schaepmanstraat blad 2
 24. parkeerplaats ter hoogte van Meezenbroekstraat 128 blad 2
 25. parkeerplaats ter hoogte van Ter Laanstraat 14 blad 2
 26. parkeerplaats ter hoogte van Beneden Oosterdiep 255 blad 2
 27. parkeerplaats ter hoogte van Brink 6 blad 2
 28. parkeerterrein Autorama, aan de Voormolenstraat blad 2
 29. parkeerterrein Autorama, aan het Beneden Oosterdiep blad 2
 30. parkeerplaats ter hoogte van Tijdensstraat 2 blad 2
 31. parkeerplaats ter hoogte van Tijdensstraat 49 blad 2
 32. parkeerplaats ter hoogte van Adriaan Geertsplein 25 blad 2
 33. parkeerplaats ter hoogte van Ketelstraat 2 blad 2
 34. parkeerplaats ter hoogte van Beneden Oosterdiep 85 blad 2
 35. parkeerplaats ter hoogte van Beneden Oosterdiep 57 blad 2
 36. parkeerterrein Promenade, Van Beresteijnstraat blad 2
 37. parkeerterrein Ontspanningslaan blad 3
 38. parkeerplaats ter hoogte van Schoenerstraat 94 blad 3
 39. parkeerplaats ter hoogte van Schoenerstraat 23 blad 3
 40. parkeerplaats ter hoogte van Oostlaan 8 blad 3
 41. parkeerterrein Oostlaan blad 3
 42. parkeerterrein ter hoogte van Galjootstraat 63 blad 3
 43. parkeerplaats ter hoogte van Westlaan 19 blad 3
 44. parkeerplaats ter hoogte van Fregatstraat 57 blad 3
 45. parkeerplaats ter hoogte van Fregatstraat 11 blad 3
 46. parkeerplaats ter hoogte van Borgerspark 34 blad 3
 47. parkeerplaats ter hoogte van Pommerse Bocht 29 blad 3
 48. parkeerterrein Aquapark blad 4
 49. parkeerterrein Jan Salwaplein blad 4
 50. parkeerplaats ter hoogte van J.G. Pinksterstraat 26 blad 4
 51. parkeerplaats ter hoogte van Straat Formosa 1 blad 4
 52. parkeerplaats ter hoogte van Straat Formosa 76 blad 4
 53. parkeerplaats ter hoogte van Wilhelminasingel 7 blad 4
 54. parkeerplaats ter hoogte van Continentenlaan 21 blad 4
 55. parkeerplaats ter hoogte van Straat Bali 4 blad 4
 56. parkeerplaats ter hoogte van Beatrixstraat 2A blad 4
 57. parkeerplaats ter hoogte van Straat Soenda 25 blad 4
 58. parkeerterrein Grote Belt 56 blad 4
 59. parkeerplaats ter hoogte van Kieler Bocht 22 blad 4
 60. parkeerplaats ter hoogte van Golf van Riga 53 blad 4
 61. parkeerplaats ter hoogte van Kieler Bocht 138 blad 4
 62. parkeerplaats ter hoogte van Lübecker Bocht, Botnische Golf 1 blad 4
 63. parkeerplaats ter hoogte van Boven Oosterdiep 79 blad 4
 64. parkeerplaats ter hoogte van Kleine Belt 17 blad 4
 65. parkeerplaats ter hoogte van Continentenlaan 93 blad 4
 66. parkeerplaats ter hoogte van Lübecker Bocht 12 blad 4
 67. parkeerplaats ter hoogte van Skager Rak 113 blad 4
 68. parkeerterrein Groningenlaan, bij winkelcentrum blad 4
 69. parkeerterrein ter hoogte van Langewold 1F blad 4
 70. parkeerplaats ter hoogte van Langewold 23 blad 4
 71. parkeerterrein Julianapark, ter hoogte van Kerkstraat 35 blad 5
 72. parkeerterrein Julianapark, ter hoogte van Julianapark 5 blad 5
 73. parkeerplaats ter hoogte van Beneden Oosterdiep 11 blad 5
 74. parkeerplaats ter hoogte van Molenstreek 41 blad 5
 75. parkeerterrein Molenstreek blad 5
 76. parkeerplaats ter hoogte van Van Stolbergweg 2 blad 5
 77. parkeerplaats ter hoogte van Oude Bos 145 blad 5
 78. parkeerplaats ter hoogte van Van Stolbergweg 30 blad 5
 79. parkeerterrein De Reede, bij winkelcentrum blad 6
 80. parkeerplaats ter hoogte van Groningenlaan 8 blad 6
 81. parkeerplaats ter hoogte van Wiemers 53 blad 6
 82. parkeerplaats ter hoogte van Tjariet 38 blad 6
 83. parkeerterrein ‘t Wad, bij De Viermaster blad 6
 84. parkeerplaats ter hoogte van Lauwers 5 blad 6
 85. parkeerplaats ter hoogte van Marne 41 blad 6
 86. parkeerplaats ter hoogte van Marne 3 blad 6
 87. parkeerterrein ter hoogte van Provinciënlaan 2 blad 6
 88. parkeerplaats ter hoogte van Drenthelaan 34 blad 6
 89. parkeerplaats ter hoogte van Drenthelaan 60 blad 6
 90. parkeerplaats ter hoogte van Zuidenveld 2 blad 6
 91. parkeerplaats ter hoogte van Frieslandlaan 35 blad 7
 92. parkeerplaats ter hoogte van Oldenhof 30 blad 6
 93. parkeerplaats ter hoogte van Elshof 12 blad 6
 94. parkeerplaats ter hoogte van Teisterbant 17 blad 6
 95. parkeerplaats ter hoogte van Gelrelaan 27 blad 6
 96. parkeerplaats ter hoogte van Gelrelaan 12 blad 6
 97. parkeerplaats ter hoogte van Delf 10 blad 6
 98. parkeerplaats ter hoogte van Delf 50 blad 6
 99. parkeerplaats ter hoogte van Frieslandlaan 105 blad 7
 100. parkeerplaats Greidhoek ter hoogte van Landbouwstraat 62 blad 7
 101. parkeerterrein bij kantine vv Wildervank blad 7
 102. parkeerterrein sportpark Wildervank, Woortmanslaan blad 7
 103. parkeerterrein sporthal Wildervank, Woortmanslaan blad 7
 104. parkeerterrein Apollolaan, winkelcentrum Wildervank blad 7
 105. parkeerplaats ter hoogte van Prinsenhof 19 blad 7
 106. parkeerplaats ter hoogte van Groen van Prinstererlaan 9 blad 7
 107. parkeerplaats ter hoogte van Mercuriuslaan 25 blad 7
 108. parkeerplaats ter hoogte van Cohenstraat 27 blad 7
 109. parkeerplaats ter hoogte van Acacialaan 11 blad 7
 110. parkeerterrein Rietgors blad 8
 111. parkeerplaats ter hoogte van Stoppelmanstraat 73 blad 8
 112. parkeerplaats ter hoogte van Borgercompagnie 147 blad 9
 113. parkeerplaats ter hoogte van 48e Laan 7 blad 10
 114. parkeerterrein ter hoogte van Maagdepalmstraat 3 blad 10
 115. parkeerterrein ter hoogte van Bareveldkade blad 10
 116. parkeerterrein ter hoogte van Zuidwending 43 blad 11
 117. parkeerplaats ter hoogte van Houtduifstraat 26 blad 11
 118. parkeerplaats ter hoogte van Ommelanderwijk 149 blad 11
 119. parkeerplaats ter hoogte van Jurjen Vegterweg 3 blad 11
 120. parkeerplaats ter hoogte van Zuidwending 199 blad 12