Gevaarlijke stoffen mogen geen risico zijn voor mensen die in de buurt wonen of werken.

In Nederland wonen veel mensen dicht bij elkaar. Het is daarom belangrijk om naar de risico’s te kijken als iemand gevaarlijke stoffen gebruikt. We noemen dit externe veiligheid. We kijken daarmee dus naar wat iemand anders doet en wat dat voor anderen betekent. Iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, moet dat veilig doen. Er mogen geen risico’s zijn voor de mensen die in de buurt wonen en werken. Een benzinestation in de buurt moet veilig zijn. Andere voorbeelden zijn een tank gevuld met gas en een trein die gevaarlijke stoffen vervoert. Ook die mogen geen gevaar vormen.

Kijken naar risico’s

Met externe veiligheid kijken we naar welke risico’s er zijn. Waar gaat het precies om? Hoe groot zijn die risico’s? Water, wegen, het spoor en leidingen vormen een risico als het om gevaarlijke stoffen gaat. Ook bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, kunnen een gevaar zijn. De risico’s die er zijn, verdelen we in aparte groepen: in groepen of per persoon. We vertellen er in dit informatiehuis meer over.

Meer informatie

Binnen het Informatiehuis Externe Veiligheid hebben we drie kamers gemaakt.