Verkeer

Alle kamers verkeer

  • Wetten, normen en richtlijnen

    Verschillende organisaties helpen bij vragen over de wetten, normen en richtlijnen.

  • Lokaal en regionaal beleid

    Over verkeer en vervoer zijn onlangs nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030. Hierin staat misschien interessante en nuttige informatie. Denk aan onderwerpen als wegenstructuur, wegencategorisering, parkeerplaatsen, fietsnetwerk, openbaar vervoer en bebouwde komgrens.

  • Mobiliteitsplan Veendam

    De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan opgesteld. Een aantal maanden geleden vroegen we inwoners en ondernemers om hierover mee te praten en denken. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan 2022- 2030 is in februari 2022 vastgesteld.