Wonen

Wonen alle kamers

 • nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

  De komende jaren groeit de vraag naar woningen. Daarom wordt er in Veendam geïnvesteerd in de woningvoorraad. Er wordt gebouwd! Met de uitbreiding van de woningvoorraad maakt Veendam wonen voor iedereen mogelijk.

 • Woonvisie gemeente Veendam

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

 • Toetsingskader wonen

  Het toetsingskader is een uitwerking van de woonvisie 2019 - 2023.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Veendam? Dan heeft u een standplaats nodig. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Zo weten wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

 • Splitsingsvergunning woonruimte

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat.

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.